Станіслав Ніколаєнко - Персональний сайт

Персональний сайт лідера партії "Справедливість" Станіслава Ніколаєнка: коментарі, виступи, статті, фото, біографія та інше.

Декларація виборчого блоку лівих та лівоцентристських сил

http://nickolaenko.info/readarticle.php?article_id=90
Прислано pres на 14 вересня 2009 16:11:25
ЛівіВісімнадцятирічне панування компрадорського кримінально-олігархічного режиму завело Україну в глибоку прірву, відкинуло на узбіччя цивілізації. Зруйновано вітчизняну економіку. Населення України вимирає. Поглиблюється майнове розшарування суспільства. Мільйони сімей відкинуто за межу виживання. Злиденність і безправ`я громадян, злочинність, безпрецедентна корумпованість владних структур, системні порушення Конституції і законів, моральна деградація суспільства зганьбили авторитет нашої країни в світі. Через недолугу діяльність "помаранчевої" влади Україна перетворюється на країну-наркомана, тримається за допомогою величезних зовнішніх позичок, які є зашморгом на шиї нинішнього і наступного поколінь нашого народу. Тяжких ударів завдано обороноздатності країни, боєготовності її Збройних Сил.

Спрямованість внутрішньої і зовнішньої політики України фактично визначають Сполучені Штати Америки, міжнародні фінансові організації. Реальною стає втрата Україною державного суверенітету.

Суспільству - на порушення Конституції - нав`язується, як державна, націонал-шовіністична ідеологія. Фальсифікується вітчизняна історія. Принижується подвиг героїв Великої Вітчизняної війни. Небезпечно зіпсовані відносини з нашими найближчими сусідами і стратегічними партнерами. Це розколює суспільство, руйнує засади державності.

В суспільстві визріває усвідомлення того, що альтернативою політичному курсу, який загрожує соціально-економічною і гуманітарною катастрофою, є відсторонення від влади представників олігархічних кланів, переведення суспільства на соціалістичний шлях розвитку. Досягти цієї мети можна лише зусиллями усіх політичних сил, насамперед узгодженими діями політичних партій, громадських організацій і рухів лівого спрямування.

Відгукуючись на вимоги широких кіл громадськості, представники Комуністичної партії України, Партії "Справедливість", Політичної партії "Союз лівих сил", Соціал-демократичної партії України (об'єднаної), уповноважені своїми керівними органами, заявляють про створення виборчого блоку, відкритого для всіх політичних сил, які виступають проти антинародного "помаранчевого" режиму, за радикальну зміну політичного курсу України, за соціалізм.

Створення блоку має на меті об`єднати ліві сили у боротьбі за досягнення таких цілей:

- відвернути катастрофу, що нависла над Україною, і вивести країну з глибокої, системної кризи;

- покінчити з режимом націонал-радикалів; повернути владу народу; усунути олігархічне засилля в економіці, господарському і політичному житті країни;

- спрямувати суспільство на соціалістичний шлях розвитку; посилити роль держави у проведенні в інтересах трудящих економічної і соціальної політики.

Припинити грабіжницьку приватизацію, повернути у власність держави стратегічні підприємства і галузі. Зосередити зусилля на забезпеченні інноваційного розвитку вітчизняної економіки, що дозволить вивести її на світовий рівень;

- зміцнити і реалізувати у повному обсязі конституційні положення про права і свободи громадян, насамперед стосовно забезпечення повної зайнятості, справедливої оплати праці та соціальних гарантій. Законодавчо закріпити оптимальне співвідношення вартості праці і собівартості продукції. Змінити податкову політику, ввести прогресивне оподаткування доходів. Встановити мінімальну зарплату і пенсію не нижче реального прожиткового мінімуму. Забезпечити державний контроль та державне регулювання цін на товари найпершого вжитку, тарифів на житлово-комунальні послуги. Радикально змінити ситуацію в освіті і охороні здоров`я, соціальному захисті непрацездатних людей, зробити ці системи справді доступними для всіх громадян, повністю забезпечивши дотримання вимог Конституції України про безоплатну освіту і медицину;

- оголосити Україну "територією без ГМО" та забезпечити населення екологічно чистими продуктами харчування;

- відновити конституційне право нашого народу на володіння землею, не допустити її розбазарювання, захоплення новоявленими поміщиками-латифундистами. Земельна рента і рента на природні ресурси мають належати виключно народу України;

- покінчити з порушеннями Конституції України і законів держави, корупцією у всіх її проявах; рішуче покласти край фактам беззаконня і свавілля;

- завершити конституційну реформу. Покінчити з дуалізмом в організації виконавчої влади. Реально посилити роль місцевого самоврядування. Забезпечити формування бюджету знизу догори. Конституційно закріпити законодавчу ініціативу профспілок. Ліквідувати недоторканність депутатів, президента, суддів. Ввести виборність суддів народом;

- радикально змінити ставлення до проблем Збройних Сил України. Створити необхідні умови для виконання ними конституційного обов`язку. Забезпечити належний соціальний захист військовослужбовців і членів їх сімей. Оборонно-промисловий комплекс повинен стати також локомотивом технологічного оновлення вітчизняної економіки на сучасній інноваційній основі;

- домогтися прийняття і послідовної реалізації законодавчих актів щодо порядку використання мов в Україні, маючи на увазі підвищити до державного рівня статус російської мови при зміцненні статусу української мови, як державної.

- суворо дотримуватися конституційного права громадян на свободу совісті і віросповідання, принципу відділення церкви від держави;

- відвернути загрозу фашизації суспільства. Рішуче викорінювати будь-які прояви ксенофобії і расизму. Давати відсіч героїзації пособників фашистів та інших зрадників, викривленому тлумаченню так званих "проблемних" сторінок вітчизняної історії, не допустити фальсифікації історії;

- радикально переглянути зовнішньополітичний курс України. Відновити і зміцнити відносини стратегічного партнерства і всебічного співробітництва з країнами - членами Співдружності Незалежних Держав, насамперед з Російською Федерацією і Республікою Бєларусь. Розвивати, виходячи з національних інтересів України, взаємовигідне співробітництво з країнами усіх континентів;

- не допустити втягування України - всупереч її національним інтересам і волі переважної більшості народу - в НАТО. Добитися законодавчого закріплення положення Декларації про державний суверенітет України щодо її наміру стати постійно нейтральною державою, яка не входить до будь-яких військових блоків. Забезпечити активну, ініціативну участь України в реалізації ідеї створення нової архітектури загальноєвропейської системи колективної безпеки, мета якої - подолати блокове протистояння на нашому континенті:

- протягом 2010 року провести референдум щодо входження України в ЄЕП, НАТО і надання російській мові статусу другої державної.

За нашим переконанням, створення виборчого блоку лівих сил дає унікальний шанс радикально змінити ситуацію в країні, покінчити з всевладдям кримінально-олігархічного капіталу і войовничих націонал-шовіністів, реалізувати потребу суспільства у висуванні до керівництва державою чесних, відданих справі, народу України професіоналів - справжніх патріотів.

Ми зобов`язані реалізувати цей шанс.

Закликаємо всі політичні партії і громадські організації, які поділяють викладені вище цілі та завдання, приєднатися до блоку лівих сил.

Закликаємо прихильників соціалістичної ідеї, усіх кому дорогими є правда і справедливість, підтримати нас у боротьбі за процвітання Вітчизни, за щасливе майбутнє кожного її громадянина.

Разом з лівими народ України переможе!

14 вересня 2009 року

м. Київ